Stark tillväxt och stigande effektivitet första halvåret

2010-08-19 Lesjöforskoncernens marknader har återhämtat sig snabbare än förväntat. Det har resulterat i en mycket positiv ökning av orderingången. De målmedvetna satsningarna fortsätter därmed.

Under första halvåret 2010 har Lesjöforsgruppens fakturering ökat med cirka 18 procent med jämförbara valutakurser och orderingången har ökat med cirka 25 procent. Faktureringen uppgår till 672 Mkr jämfört med 566 Mkr föregående år.

Inom Lesjöfors har förbättringar skett i samtliga verksamhetsområden. Den ökade försäljningen i kombination med lägre kostnader i relation till volym medför att koncernens konkurrenskraft väsentligt förbättrats.

Långsiktiga satsningar
Grunden för framgången är en bra produkt- och marknadsmix kombinerat med en långsiktig satsning på kundservice och en hög tekniknivå. Lesjöfors fortsätter de målmedvetna satsningarna på kundservice, teknik och marknadsinvesteringar med målsättningen att växa mer än marknaden.

- Återhämtningen i ekonomin har gått betydligt snabbare än vi förväntat. Vi har haft beredskap och på ett bra sätt kunnat följa med och ökat våra leveransvolymer med bibehållen god leveransservice. Vår bedömning är att marknaden fortsätter att växa om än i en mer dämpad takt, säger koncernchef Kjell-Arne Lindbäck.

Kina i fokus
Lesjöfors har starka ambitioner att öka sitt produkterbjudande på den snabbt växande kinesiska marknaden.
- Vi har haft en mycket god orderingång på den lokala marknaden och vi arbetar nu för att bredda tekniknivån till att omfatta både pressade detaljer och trådfjädrar. Med bas i framförallt våra befintliga kunders verksamhet i Kina kommer vi att successivt utöka vårt lokala erbjudande, säger Kjell-Arne Lindbäck.

Lesjöfors ser fram mot ett fortsatt bra samarbete med alla kunder och ambitionen är att ge den allra bästa servicen.

Kjell-Arne Lindbäck

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.