Hög teknikkompetens ger nya affärer i Kina

2010-07-01 Lesjöfors bolag i Kina har hittills i år fått nya beställningar på 70 miljoner RMB (8,5 miljoner euro), vilka kommer att levereras under de närmaste 1-2 åren. Ordrarna består främst av pressade detaljer.

Lesjöfors produktion av banddetaljer i Kina består även av verktygskonstruktion, verktygstillverkning, höghastighetsstansning, lasersvetsning och ytbehandling av komponenter till mobiltelefoner. Kunderna är underleverantörer till företag som Sony Ericsson, Nokia, Apple och Motorola. Lesjöfors avancerade tekniska kunnande och kapacitet har gjort det möjligt att utöka kundbasen till fler mobiltelefonleverantörer. Verktygen konstrueras och är leveransklara normalt inom 4-5 veckor. Ledtiderna kan kortas om det behövs tack vare ett brett nätverk av underleverantörer av verktygsdelar.
- Framgångsreceptet till vår ökade orderingång är bland annat vår höga tekniska kompetens och innovationsförmåga för verktyg och produktion, korta ledtider, vår utmärkta kundservice och en konkurrenskraftig produktion. Vi garanterar våra kunder väl genomförda och framgångsrika projekt genom vår organisation i Kina, säger Mikael Andersson, affärsområdeschef i Kina.

Förbättrad kapacitet ger nya möjligheter
Lesjöfors har kapacitet att genomföra fler projekt i Kina och målet är att expandera verksamheten med andra skandinaviska och europeiska företag som övergått till kinesisk produktion. För att kunna expandera ännu mer och hantera nya kunder inom affärsområdet industrifjädrar och banddetaljer har även företagets försäljnings- och teknikavdelning utökats.

Målet är att alltid ge kunden en komplett och konkurrenskraftig lösning inom verktygskoncept, verktygstillverkning, stansning, trådlindning och formning, ytbehandling, kosmetisk behandling, etsning och olika typer av montage, inklusive lasersvetsning.

Ökad kapacitet
Lesjöfors har kontinuerligt ökat kapaciteten inom pressade detaljer i Kina och startar under 2010 fjädertillverkning i intervallet 0,5 - 3 mm i tråddiameter. Med hjälp av stödjande underleverantörer kan Lesjöfors erbjuda ett komplett sortiment av banddetaljer och fjädrar till den lokala kinesiska marknaden.
- Vi förväntar oss att tillväxten i Kina fortsätter och vi erbjuder våra tjänster till den lokala marknaden. Alla våra kunder i Europa som är intresserade av produktion lokalt i Kina är välkomna att kontakta oss. Antingen genom befintliga kontakter inom Lesjöforsgruppen eller kontakta oss direkt som arbetar i Kina, säger Mikael Andersson.

Kontaktpersoner
Mikael Andersson
Affärsområdeschef
E-post: mikael.andersson@lesjoforsab.com
Tel: +86 138 061 178 58

David Qu
VD
E-post: david.qu@lesjoforsab.com
Tel: +86 139 150 358 37

Adress: No 22 Tianshan Road, New district of Changzhou, 213032 Changzhou China

MA

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.