Stark tillväxt med den kraftigt förbättrade konjunkturen som grund

2010-07-01 Återhämtningen i ekonomin har kommit starkare och snabbare än vi förväntat. Flera av våra fabriker är nu tillbaka till en god beläggning och vi ökar hela tiden kapaciteten.
nyhetsbild

Utöver den förväntade ökningen av affärsvolym har vi fått ett antal större nya affärer i Kina som kommer att öka tillväxten för oss på den kinesiska marknaden. Vi utvidgar därför vårt bolag i Kina och påbörjar även tillverkning av konventionella fjädrar. En betydande lagerhållning finns i Kina för ökad service till befintliga och nya kunder. Vi arbetar aktivt för att ytterligare bredda vår kundbas i landet. Därför välkomnas våra befintliga europeiska kunder som är verksamma i Kina att kontakta oss för att vidareutveckla samarbetet även på den kinesiska marknaden.

Möjlighet till lågkostnadsproduktion
I Lettland expanderar vi också vår verksamhet. Här har vi byggt en betydande kompetens runt pressade och bockade artiklar och antalet nya kunder och affärer ökar konstant. Även här arbetar vi aktivt med att öka kundbasen. Genom vår lettiska produktion ger vi våra kunder i Skandinavien och övriga Europa möjlighet till lågkostnadsproduktion av framför allt arbetsintensiv produktion.

Lokal produktion och lokal närvaro uppbackad av möjligheter till lågkostnadsproduktion ser vi ökar i betydelse. Vi har hittat lösningar för flera av våra befintliga kunder som medfört goda besparingar jämfört med tidigare upplägg. Detta koncept fortsätter vi att utveckla med målet att ytterligare stärka servicen till våra kunder.

Investeringar ökar effektiviteten
Lesjöfors fortsätter att investera för att öka effektiviteten. Här ingår ett antal fjäderformnings- och lindningsmaskiner, packautomat, automatisering av produktionsprocesser, avancerad mätutrustning med mera. Ytterligare betydande satsningar genomförs under andra halvåret både vad gäller pressade produkter och konventionella fjädrar.

Flera av våra fabriker är nu TS-certifierade, vilket gör att vi på ett än bättre sätt kan serva våra kunder inom de branscher som kräver den utökade nivån på kvalitetssystem.

Fortsatt expansion i sikte
Vi ser med tillförsikt på framtiden och arbetar hela tiden med att vidareutveckla vår verksamhet och anpassa oss till de förutsättningar som råder. Vårt fokus är kundservice och det är med det som grund vi expanderar vidare.

Jag tackar alla våra kunder för ett mycket bra samarbete och önskar er en riktigt trevlig och skön sommar!


Kjell-Arne Lindbäck
Koncernchef Lesjöforsgruppen

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.