Lesjöfors växer med nya affärer och befintliga kunder

2010-04-28 Första kvartalet 2010 för Lesjöforsgruppen blev mycket starkt. Alla bolag i koncernen visar mycket goda förbättringar och växande volymer.

Det är ingen tvekan om att Lesjöfors fortsätter att ta marknadsandelar och att vi lyckas attrahera nya kunder. Det gör vi genom bra service, ett konkurrenskraftigt erbjudande samt ett produktprogram som står i en klass för sig i jämförelse med våra konkurrenter.

Det har skett ett föredömligt arbete i våra bolag vilket nu resulterar i goda resultat. Vi är mycket glada och tacksamma för det starka förtroendet som våra befintliga och nya kunder visar.

Finansiell styrka
Den genomtänkta sammansättningen i Lesjöforsgruppens erbjudande gör att bolaget står sig starkt även i tider av lågkonjunktur. Den än högre effektivitet som koncernens bolag nu uppvisar medför goda möjligheter till ytterligare förbättringar. Koncernen står mycket starkt finansiellt vilket utnyttjas till fortsatta investeringar och expansion. Målet är att bygga ett ännu starkare företag som även fortsättningsvis ger den bästa servicen till våra kunder.

Tillväxt förutspås
Lesjöfors har en stark tilltro till framtiden och bedömer att industrin allmänt har passerat vändningspunkten och vi kan förutse åtminstone en viss tillväxt framåt.

Kjell-Arne Lindbäck
CEO Lesjöforsgruppen

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.