Med banddetaljer i loggan förstärks vår identitet

2010-03-25 Lesjöfors förknippas starkt i marknaden som en fjäderleverantör. Det är inte alla som känner till vårt mycket starka erbjudande av pressade och bockade plåtdetaljer. Därför lyfter vi nu fram denna kärnverksamhet i vår logotyp.
nyhetsbild

Lesjöfors erbjuder heltäckande lösningar för detaljer i dimensioner upp till 4 millimeter för både små och stora volymer. Produktion sker i Sverige såväl som i England, Lettland och Kina. Automatpressar, multislide-maskiner, manuella pressar, laserskärning, prototyptillverkning, verktygsutveckling och -tillverkning, montage, ett stort urval av både konventionella och höglegerade material ryms i vårt erbjudande.

Lyfter fram banddetaljer i logotypen
Vi vill markera denna kärnverksamhet till marknaden genom att göra en mindre justering i vår logotyp där vi lyfter fram pressings (stansade banddetaljer på engelska) som ett begrepp. Den justerade logotypen ser du i webbens övre vänstra hörn.

I vår marknadskommunikation trycker vi än mer på det faktum att Lesjöfors är en komplett leverantör både inom området fjädrar såväl som pressade detaljer. Tillverkande enheter för båda dessa områden finns på våra huvudmarknader samt i lågkostnadsländer.

Stark marknadstro
Vi ser nu att industrin allmänt är på väg uppåt och bedömer att efterfrågan kommer att öka ytterligare under kommande månader. Lesjöfors är väl rustat för att möta en uppgång med fortsatt hög servicenivå. Vi räknar med att fortsätta ta marknadsandelar och med det växa mer än marknaden.

Investeringarna i vår verksamhet fortsätter, med bland annat ytterligare en automatlinje för fjädrar mellan 12 och 25 millimeter samt robotisering av plock i målningen. Det handlar om investeringar i storleksordningen 13 miljoner kronor.

Kundnöjdhet är A och O
Den goda spridningen som Lesjöfors har produkt- och marknadsmässigt medför att vi trots kriser klarar att prestera goda resultat. Detta är en enorm styrka som medför att vi hela tiden kan satsa på förbättringar som gynnar våra kunder.

Jag tackar alla våra kunder för det förtroende ni visar oss och vill avsluta med att understryka vår ambition att alltid vara förstahandsvalet som leverantör av fjäder- och banddetaljslösningar för alla era behov.

Kjell-Arne Lindbäck
CEO Lesjöforsgruppen

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.