Skräddarsydda fjäderlösningar för varje behov

2010-03-25 Med Lesjöfors höga tekniska kompetens och unika produktbredd, samt med tillhörande bred och effektiv produktionsutrustning, finns alla möjligheter att anpassa produktionen efter dina behov och önskemål. Detta gäller för samtliga av Lesjöfors verksamhetsområden.  
nyhetsbild

Lesjöfors standardsortiment av fjädrar är förstås en viktig del av företagets verksamhet, som erbjuder ett mycket stort urval och snabba leveranser. En minst lika viktig del är möjligheten att specialtillverka fjädrar och banddetaljer när behov finns av en i detalj kundanpassad och optimerad lösning. Lesjöfors medarbetare har specialkompetens och lång erfarenhet av komplicerade beräkningar och avancerade tekniklösningar. I kombination med modern, flexibel produktionsutrustning där varje produktionsenhet har sin specialisering.

Utvecklingsprojekt i nära samarbete med kund
Ett exempel på en avancerad speciallösning är den fjäder som tillverkades till en klaffventil för brittiska Goodwin, avsedd för ett oljeraffinaderi i Qatar. Fjädern, som tillverkades i en mycket kostsam superlegering, mätte hela 24,4 millimeter i tråddiameter. Lesjöfors är en av få fjädertillverkare i världen som har förmåga att tillverka en sådan högkvalitativ fjäder i så stor dimension. Läs mer om ”superfjädern”.

Ett annat lyckat utvecklingsprojekt var det nära samarbetet mellan Tour & Andersen (TA) och Lesjöfors i Herrljunga. En avancerad tryckfjäder var en av de mest kritiska komponenterna i den nya generationen tryckoberoende injusterings- och styrventiler som TA är världsledande inom. Här tog Lesjöfors även fram ett specialanpassat förpackningssystem för att skydda de känsliga komponenterna på bästa sätt. Läs mer om utvecklingen av tryckfjädern.

Läs också om norska belysningsföretaget Glamox som fick hjälp av Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo att förbättra en detalj och samtidigt sänka produktionskostnaden för en av företagets armaturer.

Kontakta Lesjöfors med dina utvecklingsfrågor
Ett nytt utvecklingsprojekt präglas alltid av lyhördhet för kundens behov och önskemål samt kostnadsmedvetenhet för att ta fram bästa möjliga produkt till rätt pris. Göran Andersen, Senior Advisor på Lesjöfors Stockholm Fjädrar berättar om hur en förfrågan kan göras:
- Har du en etablerad kontakt med någon på Lesjöfors sedan tidigare, går det utmärkt att rådgöra med denne i första steget. Han eller hon slussar sedan vidare frågan till den enhet inom koncernen som bedöms ha bäst kompetens och kapacitet att genomföra den aktuella konstruktionen och produktionen.

Om du är ny som kund i Sverige, kontaktar du Lesjöfors Försäljning på 08-445 88 88 eller via e-post: info.vby@lesjoforsab.com. Kunder i andra nordiska länder kontaktar respektive lands Lesjöforskontor enligt nedan.

Norge: +47 22 90 57 00, e-post: info.ske@lesjoforsab.com
Finland: +35 8 22 76 14 00, e-post: info.abo@lesjoforsab.com
Danmark: +45 46 95 61 00, e-post: info.bby@lesjoforsab.com

GA

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.