Värdefull kvalitetscertifiering mot fordonsindustrin

2010-03-03 Lesjöfors Industrifjädrar har efter ett målmedvetet kvalitetsarbete erhållit den TS-certifiering som gäller för underleverantörer till fordonsindustrin.
nyhetsbild

Fordonsindustrins ISO/TS 16949 är en internationell kvalitetsledningsstandard för underleverantörer till fordonsindustrin. Den så kallade TS-certifieringen innebär möjlighet till standardisering, förbättringar och i förlängningen lägre kostnader.

Kvalitet på alla nivåer
TS-certifieringen gäller Lesjöfors Industrifjädrars båda enheter i Herrljunga och Nordmark. Certifieringen säkerställer att företagets rutiner och processer fungerar på ett tillfredsställande sätt. Certifieringsprocessen är omfattande och har krävt alla medarbetares engagemang under en längre tids målinriktat arbete.

Peter Rosenqvist, kvalitets- och miljöchef för Lesjöfors berättar mer om certifieringen:
- Många av de stora fordonstillverkarna i världen ställer idag krav på TS-certifiering på sina underleverantörer. Att vi blir certifierade innebär att vi höjer vår kompetens och blir en mer attraktiv leverantör både till befintliga och nya kunder inom fordonsindustrin.

PR

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.