Lesjöfors klarade krisåret 2009 med bravur

2010-02-15 Genom en unik produktbredd och intensiva försäljningsinsatser går Lesjöfors stärkt ur krisen.
- Lesjöfors har verksamheter som växer även i konjunkturnedgångar vilket är en mycket stor styrka för företaget, säger koncernchefen Kjell-Arne Lindbäck.

Lesjöfors är marknadsledande inom fjädrar, tråd- och banddetaljer. Produktbredden är unik och omfattar både kundanpassade och standardiserade produkter. Företagets sortiment återfinns inom allt från hushållsprodukter till högteknologiska applikationer. Standardprodukterna ger kunden tillgång till ett brett, färdigutvecklat sortiment med korta ledtider. Andra konkurrensfördelar är den höga kompetensen inom fjäderteknologi och konstruktion, en kostnadseffektiv tillverkning, hög produktkvalitet samt effektiv distribution och kundservice.

Stark affärsmodell
Lesjöfors koncernchef Kjell-Arne Lindbäck är nöjd med året, trots lågkonjunkturen:
- Lesjöfors klarade krisåret 2009 med bravur tack vare den väl balanserade produkt- och marknadsspridningen kombinerat med ökade försäljningsansträngningar och kostnadsbesparingar. Lesjöfors har verksamheter som växer även i konjunkturnedgångar vilket är en mycket stor styrka för företaget.

Bättre siffror än industrin i stort
Lesjöfors försäljning blev cirka 1 Mdr SEK vilket innebär en minskning jämfört med föregående år på cirka 9 procent. Detta ska dock ställas i relation till en nedgång på cirka 30 procent för industrin i allmänhet. Lesjöfors har under året ökat sina marknadsandelar.  
- Finansiellt står Lesjöforsgruppen mycket starkt, vilket gör att våra kunder kan känna stor tillförsikt med Lesjöfors som en stabil och långsiktig leverantör. Även om investeringsnivån varit något lägre än tidigare år, fortsätter vi på den inslagna vägen; att se till att våra företag hela tiden investerar i den bästa tekniken, säger Kjell-Arne Lindbäck.

Målsättningen är att ytterligare öka produktionseffektiviteten och minska bemanningsgraden. Även under 2009 lyckades Lesjöforsbolagen förbättra sin totaleffektivitet. Satsningarna fortsätter och verksamheten kommer att kompletteras med ytterligare produktion i lågkostnadsländer. Det ger en heltäckande lösning för både små och stora tillverkningsvolymer för bolagets kunder.

En stabilare ekonomi ger nya möjligheter
Lesjöfors bedömning är att ekonomin i allmänhet stabiliseras och börjar växa under 2010. Bolaget ser med tillförsikt fram emot 2010 och kommande år. Lesjöfors ska satsa ytterligare för att växa med befintliga och nya kunder.
- Kundservice är ett nyckelord och runt det samlas alla medarbetare. Jag vill tacka alla våra kunder för ett gott samarbete och jag kan försäkra att all vår fokus handlar om att ge den bästa servicen i form av produkter och support till våra kunder, avslutar Kjell-Arne Lindbäck.

KAL

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.