Fällbar vägskyltning förbättrar trafiksäkerheten

2010-02-10 Lesjöfors har på uppdrag av MEAG utvecklat ett fjädersystem för fällbar vägskyltning som används vid vägarbeten. Att kunna fälla ned skyltar ökar trafiksäkerheten och förbättrar arbetsmiljön för vägarbetarna.
nyhetsbild

MEAG, som är en av Europas ledande producenter av vägskyltar, hade ett behov av att förbättra och effektivisera den tillfälliga vägskyltningen vid exempelvis vägarbeten. Lesjöfors kontaktades för att utveckla en ny fjädring som kunde motsvara behoven på ett enkelt sätt.

- Mekanismen vi utvecklat för MEAG är utformad så att skylten viker ner sig vid en eventuell påkörning och kan utan att skadas fällas upp igen. En annan stor fördel med det nya systemet är att nuvarande tunga gummifundament har ersatts med en tunn stålplatta, vilket väsentligt underlättar hantering och minskar tunga lyft, säger Göran Andersen, Senior Advisor på Lesjöfors Stockholm Fjäder.

Under 2010 lanseras de nya skyltsystemen. De fällbara skyltarna kräver endast 20 procent av tidigare utrymme på såväl arbetsfordon som lagringsplats. Den nya funktionen bidrar även väsentligt till att säkerhet och arbetsmiljö för vägararbetarna förbättras.

GA

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.