Förvärv

Lesjöfors letar ständigt möjligheter till förvärv av tillverkande företag inom våra verksamhetsområden, fjädrar och pressade detaljer.

Vår målsättning är att stärka Lesjöfors som en global fjäderleverantör och det gör vi bäst genom att se till att vi blir lokala på många marknader. Lokal tillverkning är oftast en nödvändighet för att skapa en stärkt lokal marknadsposition. Via benchmarking samt komplettering av produkter stärker vi de lokala företagens position på sin marknad. Vårt nätverk av tillverkande och distribuerande bolag på flera marknader stärker även Lesjöforsgruppen som helhet.

Tips om företag som vill uppgå i en större helhet och i ett större sammanhang, med alla de möjligheter som kommer med detta, mottas gärna av;

VD & koncernchef 

Ola Tengroth
Tel: +46 70 679 88 04
ola.tengroth@lesjoforsab.com

Läs mer i broschyren "Become a part of something bigger - Join Lesjöfors":

Med målfokusering och decentralisering växer våra medarbetare
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.