Stans- & pressprodukter

För stora volymer körs produktion automatiserat i följdverktyg. Verktygen som används är produktunika och maskinerna är excenterpressar eller snabbstansar som t.ex. Bruderer, Kaizer, SMV och Raster. Volymerna uppgår inte sällan till 10-tals miljoner detaljer per år.

 

Ofta är behovet inte så stort att det är lönsamt att investera i automatiserad produktion. Men vi kan även hantera små serier rationellt genom ett produktionskoncept byggt på universellt omställbara verktyg. Lesjöfors småseriekoncept med brett materiallager och universell maskin- och verktygsuppbyggnad ger maximal flexibilitet till låg kostnad utan verktygsinvesteringar, och därtill korta ledtider.

Products
Products

Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.