Inledning - banddetaljer

Det pågår en ständig utveckling inom vårt område Stans & Banddetaljer. Våra främsta konkurrensfördelar är hög teknisk kompetens, kvalificerad verktygsutveckling, lågkostnadsproduktion och god service.

Vi arbetar med konstruktion, utveckling och produktion av komponenter i bandstål. Ett brett teknikutbud gör det möjligt att alltid välja den produktionsteknologi som passar bäst till det enskilda uppdraget, oavsett om det gäller antal om 10 eller 10 miljoner detaljer. Vi arbetar med en mängd olika material i tjocklekar 0,05-4 mm

Tillverkningen av våra stans & banddetaljer sker i Sverige, Kina, Lettland, England och Danmark. Det är viktigt för oss att kunna vara med från början i ett kundprojekt. Om vi finns med från starten kan vi i större utsträckning påverka kvalitet, optimera funktionen och hålla ned kostnaderna.

Sheet metal component Sheet metal component
Sheet metal component Sheet metal component

Lesjöfors är en innovativ problemlösare i fjäderbranschen
Gå till referenssidan
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.