Puristimet

Puristimien toiminnalliset ominaisuudet vaihtelevat. Joidenkin puristimien tulee olla mahdollisimman jäykkiä, toisilla on esteettinen tai visuaalinen toiminto. Purstimiksi ryhmitellään myös komponentit, joilla on erittäin yksinkertainen jousitoiminto. 

Puristintuotteiden tekniset tiedot

Puristintuote eivät ole yhteneväinen ryhmä, eikä niitä voi luonnehtia tietyillä toiminnallisilla ominaisuuksilla.

Joidenkin puristintuotteiden tehtävä on kantaa kuormaa, ja niiden tulee olla mahdollisimman jäykkiä. Toiset eivät kanna kuormaa, vaan niillä on esteettinen tai visuaalinen toiminto, kuten kannet tai suojakuoret elektroniikalle. Puristintuotteeksi lasketaan yleensä komponentit, joiden jousitoiminto on hyvin yksinkertainen ja joita käytetään vain kerran. Esimerkkeinä tästä voivat olla kaapelien kiinnitykseen tarvittavat pidikkeet, radiaalivoimalla kiinnittyvät holkit tai pulttien kiristyslaatat.

Puristintuotteet valmistetaan usein suorakulmaisesta poikkileikkatusta materiaalista nauhasta tai levystä, mutta ne voidaan valmistaa myös langasta. Käytännössä mitä tahansa on mahdollista valmistaa nauhasta tai langasta perustuotannon toiminnoilla. Jokainen tarvittava leikkaus- ja taivutus tehdään erillisenä prosessina, kun kyse on pienemmistä määristä. Suuremmissa valmistuserissä leikkaus ja taivutus on integroitu yhteen progressiiviseen työkaluun tai se tehdään multi-slide ja taivutuskoneella.

Puristintuotteet ja nahaukomponentit

Puristus ja nauhakomponentit kehittyvät jatkuvasti. Tärkeimpiä kilpailuetujamme ovat vahva tekninen osaaminen, ammattitaitoinen työkalujen tuntemus, edulliset tuotantokustannukset ja hyvä palvelu.

Teemme töitä teräsnauhasta valmistettujen komponenttien suunnittelussa, kehittämisessä ja tuotannossa. Monipuolisen teknologiamme ansiosta voimme aina valita kuhunkin tehtävään parhaiten sopivan tuotantotekniikan on kyseessä sitten 10 tai 10 miljoonan komponentin valmistaminen. Teemme töitä eri materiaaleilla, joiden paksuus vaihtelee 0,05 – 5 mm:n välillä.

Puristin ja nauhatuotteet valmistetaan Ruotsissa, Kiinassa, Latviassa, Isossa-Britanniassa ja Tanskassa. Meille on tärkeää olla mukana heti projektin alusta lähtien. Jos olemme mukana alusta alkaen, pystymme paremmin vaikuttamaan laatuun, optimoimaan komponentin toiminnon ja pitämään kustannukset alhaisina.

Suunnittelutuki

Tärkeimmät päätökset käytöstä tehdään projektin alussa. Yksityiskohtainen suunnittelu, mukaan lukien oikean materiaalin ja pintakäsittelyn valinta, vaikuttaa suuresti sekä tuotannon hintaan että laatuun.

 

Lesjöforsilla on tarvittava laaja osaaminen ja kokemus jousimateriaaleista ja niiden ominaisuuksista. Meillä on myös kokemusta ja tietoa siitä, miten puristintyökalut tulisi suunnitella ja valmistaa.

Prototyyppit ja näyttekappaleet

Tuotamme prototyyppit ja teknisiä näyttekappaleita, jotka ovat osa uuden tuotteen kehittämistä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tämä on asiakkaalle takuu siitä, että hän saa laatutuotteen, joka täyttää odotukset. Lesjöfors pystyy nopeasti tuottamaan pieniä eriä puristus ja nauhakomponentteja teknisiin näyttekappaleisiin tai prototyyppijousiin. Tämä tapahtuu työkaluosastollamme käyttäen esimerkiksi puristintyökaluja, laserleikkausta, vesileikkausta y.m.

Erikoistyökalut ja puristintyökalut

Projektille on suunniteltu omat työkalut. Meillä on omat työkaluvalmistajat, jotka tekevät tuotannossa käytettävät työvälineet. Lisäksi verkostossamme on paljon ulkoisia alihankkijoita, jotka ovat erikoistuneet puristintyökalujen suunnitteluun ja valmistukseen. Huolehdimme itse kunnossapidosta.

Prosessit

Monipuolisen teknologian avulla voidaan valita kuhunkin tehtävään parhaiten sopiva tuotantotekniikka oli määränä 10 tai 10 miljoonaa nauhakomponenttia. Lesjöfors tarjoaa kahdenlaisia tuotantoprosesseja: automaattista sekä manuaalista tuotantoa. Automaattista tuotantoa ovat esimerkiksi Bihler- tai Finzer-yhtiöiden toimittamat moniluistinpuristimet, epäkeskopuristimet ja pikapuristimet, kuten Bruderer. Manuaalinen tuotanto käsittää komponenttien manuaalisen taivutuksen ja käsinpuristuksen.

Puristinosat ja puristustuotteet

Suuriin määriin käytetään automaattista tuotantoa. Käytettävät työkalut ovat yksilöllisiä kullekin tuotteelle, ja koneet ovat epäkeskopuristimia ja pikapuristimia, kuten Bruderer, Kaiser, SMV ja Raster. Voluumien määrä voi yltää 10 miljoonaan komponenttiin vuodessa.

Tarve ei usein ole kuitenkaan tarpeeksi suuri perustelemaan investointia automatisoituun tuotantoon.

Lesjöfors pystyy hallitsemaan näitä eriä järkevästi myös käyttämällä yleisiin ja säädettäviin työkaluihin perustuvaa tuotantosuunnittelua. Lesjöforsilla on konsepti pienille erille. Vaihtoehtoina on laaja valikoima materiaaleja. Yleiskone- ja työkaluasetukset maksimoivat joustavuuden ja kustannustehokkuuden eivätkä edellytä investointia erillisiin työkaluihin. Tämä mahdollistaa myös nopean toimituksen.

Moniluistinteknologia

Moniluistinautomaatitkoneita, & kuten Bihler Finzer, käytetään puristin- ja nauhakomponenttien monimutkaiseen taivutukseen. Työkalut ovat ainutlaatuisia kullekin tuotteelle, ja niiden kapasiteetti on erittäin suuri. Moniluistinautomaatitteknologia sopiikin parhaiten suurelle tilausmäärälle. Prosessissa käytämme visioteknologialla toimivaa 100 % integroitua laadunvalvontaa.