Ola Tengroth til å overta embetet som ny administrerende direktør i Lesjöfors

Lesjöfors har i løpet av de siste tiårene vokst internasjonalt og vist sterk, lønnsom vekst under ledelse av Kjell-Arne Lindbäck, som skal pensjonere seg etter utgangen av året. Ola Tengroth er nå utnevnt til selskapets nye konsernsjef.

Stockholm/Sverige – Ola Tengroth overtar sin nye stilling 1. Ola er 55 år gammel og har en bachelorgrad i bedriftsøkonomi fra Gøteborgs handelshøyskole, økonomi og jus. Han var nylig administrerende direktør og medeier i Kemetyl. Før det jobbet han i industribedrifter som Univar, BASF og SKF, og hadde ulike ledende stillinger over en periode på 25 år.

Lesjöfors, datterselskap til Beijer Alma, har inntekter på 2625 MSEK og driftsresultat på 531 MSEK for 2018. Under Kjell-Arne Lindbäcks ledelse har Lesjöfors utviklet seg til en sterk, lønnsom virksomhet, med 1700 ansatte i 15 land. I dag er selskapet den største ettermarkedet / chassis fjærer spilleren i Europa og en av få globale produsenter av tilpassede industrielle fjærer, wire og flat stripe komponenter.

– I løpet av Kjell-Arnes 22 år som administrerende direktør har Lesjöfors vokst til et globalt selskap. En forklaring på dette er Kjell-Arnes forretningssans, noe som resulterer i en kombinasjon av velutførte oppkjøp og en entreprenørånd som har skapt betydelig verdi for Beijer Alma og dets aksjonærer. Det har vært et privilegium å jobbe med en så vellykket bransjeleder i min tid i Beijer Alma. På vegne av styret og alle våre ansatte vil jeg takke Kjell-Arne for hans fremragende bidrag gjennom årene.
sier Beijer Almas president og administrerende direktør, Henrik Perbeck.

– Samtidig er vi stolte over å ønske Ola Tengroth velkommen til Lesjöfors. Selskapet vil fortsette sin reise av internasjonal vekst, gjennom både oppkjøp og organisk utvikling. Ola er rett person til å lede dette arbeidet. Han har omfattende, internasjonal ledererfaring fra ulike industrielle miljøer, samt den kundeorienterte forretningsekspertisen som trengs for å videreutvikle Lesjöfors-konsernet.

» Jeg er nå med i et anerkjent, godt forvaltet selskap, med en klar agenda for sin pågående utvikling. Jeg ser frem til å bidra til Lesjöfors fortsatte suksess de kommende årene, sammen med selskapets toppledelse og ansatte.
sier Ola Tengroth ny administrerende direktør i Lesjöfors.

Lesjöfors AB

Ekstra medier

Portrett Bejar Almar Henrik Perbeck

Portrett Ola Tengroth