Lesjöfors’ nye administrerende direktør: «Vi ser både utfordringer og muligheter i 2020»

Lesjöfors' marked ble sterkt påvirket av eksterne faktorer i fjor. En generell nedgang i bilmarkedet, usikkerhet med Brexit og handelskonflikten mellom Amerika og Kina var noen av dem. For å være forberedt på fremtiden har Lesjöfors gjort store investeringer i eksisterende operasjoner og ervervet høyt kvalifiserte vårprodusenter. Lesjöfors' nye administrerende direktør gir sine tanker om den kommende markedsutviklingen.

2019 går til historien som et begivenhetsrikt år for Lesjöfors. Samtidig som den samlede konjunktursyklusen viste tegn til resesjon, opplevde mange Lesjöfors-selskaper vellykket samarbeid og mange nye spennende vårinnovasjoner. Et interessant prosjekt fra et innovativt perspektiv verdt å nevne er vårt partnerskap med Haldex, hvor vi leverte fjærer og presser til en skivebrems for en av de verdensledende lastebilprodusentene. Andre spennende prosjekter å markere var våre bladfjærer og klipp i Hövding, den svenske airbag oppfinnelsen for syklister og en ny type super dynamisk spenning fjærer for en ny generasjon trampoliner.

Kompetanse innenfor hele vårspekteret

Vårgruppens vårkompetanse er både bred og dyp. Et av mange eksempler er innen bilindustrien hvor våre våreksperter benytter og videreutvikle våre ferdigheter til fordel for våre kunder. En viktig faktor for vår suksess er å dele vår kunnskap blant våre selskaper og en måte å gjøre det på er vårkonferansen for vårteknikere hvor vi dypdykker inn i vårteknologi. Noen selskaper arrangerer også godt besøkt kundeopplæring i vårdesign.

Store investeringer effektiviserer produksjonen

Vår sterke økonomi har gjort det mulig å investere i nye maskiner og i utvidede produksjons- og lagringsanlegg. Investeringer i miljø-, sikkerhets- og produksjonsutstyr i vårt kinesiske selskap har økt vår konkurranseevne i området betydelig. Vi har også gjort store investeringer i topp moderne maskiner i vårt britiske selskap, så vel som i Tinglev, Danmark, med en ny høyhastighets maskin for kompresjonsfjærer som har utvidet sin kapasitet mye.

Oppkjøp utvider kapasiteten og produktspekteret

Andre viktige nyheter for Lesjöfors-konsernets utvikling er oppkjøpet av Tribelt og de Spiraal i Nederland. Selskapene produserer tekniske fjærer og industrielle wire produkter samt transportbånd. Lesjöfors har også kjøpt den britiske gasskildene og gassstrutsprodusenten Metrol Springs. De nye selskapene utvider både kapasitet og produktspekter og styrker vår posisjon som en av de verdensledende vårprodusentene.

Utfordringer og muligheter i 2020

Vi ser klare tegn på at den fallende etterspørselskurven vil snu i første halvdel av 2020 når vi nå har en klarere situasjon rundt Brexit og handelskonflikten mellom USA og Kina. Utbruddet av Corona-viruset vil forårsake en kortsiktig forstyrrelse i vår kinesiske produksjon og leveranser fra regionen.

Takket være våre investeringer og strukturelle tilpasninger til markedssituasjonen, er vi godt forberedt på en oppgang. Press på priser og en fortsatt konsolidering av markedet krever et kontinuerlig sterkt fokus på å rasjonalisere produktiviteten vår. Vi har en god posisjon til å få markedsandeler i noen av våre industrielle segmenter. I bilindustrien ser vi også muligheter for økte volumer og markedsandeler, selv om den pågående kundekonsolideringen har vært krevende for oss.

Vi har mange nye interessante forretningsmuligheter å følge opp, spesielt gjennom våre nye selskaper Metrol og Tribelt / De Spiraal. Vårt fokus vil være å utvide disse ytterligere i 2020.

Lesjöfors AB