Lesjöfors status covid-19

Lesjöfors vadība pastāvīgi uzrauga uzņēmējdarbības situāciju un attiecīgi veic nepieciešamos pasākumus.

Pandēmijas radītā ietekme, un mūsu veiktie pasākumi

Covid-19 izplatība ir radījusi vēl nepieredzētu ietekmi uz atsevišķiem indivīdiem, sabiedrību kopumā un uzņēmumiem.

Lesjöfors veic nepieciešamos pasākumus, lai:

  • garantētu mūsu darbinieku veselības aizsardzību un drošību, līdz minimumam samazinot infekciju izplatību darbinieku vidū;
  • līdz ar to samazinātu izplatības ātrumu sabiedrībā;
  • vienlaicīgi uzturētu ražošanu, lai arī mūsu klientu un piegādātāju darbs neapstātos.

VADĪBAS ĪSTENOTIE UZRAUDZĪBAS PASĀKUMI

Lesjöfors vadība pastāvīgi uzrauga uzņēmējdarbības situāciju un attiecīgi veic nepieciešamos pasākumus. Šie pasākumi ietver ceļošanas aizliegumus, ierobežotu piekļuvi ražotnēm, stingrus higiēnas protokolus, izmaiņas darbinieku maiņu kārtībā, kā arī citus pasākumus, lai samazinātu saskarsmi starp darbiniekiem, piemēram, paredzot iespēju strādāt mājās, ja vien tas attiecīgajā gadījumā ir iespējams.

Turpmāk ir norādīts mūsu darbības statuss, ņemot vērā pandēmijas radīto ietekmi uz grupas uzņēmumiem. Šī informācija regulāri tiks aktualizēta.

AKTUĀLAIS DARBĪBAS STATUSS

  • Mūsu ražotnēs tiek veikta ražošana un piegāde.
  • Darbojas visas ar tirdzniecību un atbalstu saistītās funkcijas.
  • Palielināts darba kavējumu skaits atsevišķās ražotnēs, kas galvenokārt saistāms ar skolu slēgšanu. Darba uzdevumu pārkārtošana. Plānotie ražošanas procesi netiek būtiski ietekmēti.

Gadījumā, ja būtiski tiks ietekmēta produktu piegāde, katrs klients par to tiks informēts individuāli.

// Ola Tengroth, CEO