Puzdrá

Puzdrá

Vyrábame puzdrá buď pomocou technológie ohýbania alebo razenia. Tento typ produkcie poskytuje nákladovo efektívnu alternatívu k iným časovo aj materiálovo náročným výrobným procesom.

Konštrukcia puzdra je upravená pre každú špecifickú aplikáciu, vrátane rôznych povrchových úprav. Naše výrobné možnosti zahŕňajú valcovité, rovné a prírubové puzdrá.

Fakty

Rozmery

Maximálna hrúbka materiálu 3,00 mm.

Po individuálnej konzultácii sú k dispozícii špeciálne verzie a špeciálne rozmery.

Kontakt

Naše obchodné kontakty Lesjöfors koordinujú všetky vaše kontakty v rámci našej organizácie a tým racionalizujú váš proces nákupu.

Ďalšie informácie

Súvisiace produkty