Kruhové pružiny

Kruhové pružiny sú krúžky vyrobené z vinutej špirálovej pružiny ohnutej do kruhu a s navzájom spojenými koncami. Kruhová pružina vytvorí radiálnu silu nasmerovanú do jej stredu, keď sa polomer kruhovej pružiny zvýši.

Kruhové pružiny sa často používajú na zabezpečenie vodivosti v elektrických konektoroch, ale aj v iných aplikáciách, kde je požadovaná radiálna sila medzi dvoma kruhovými komponentmi.

Fakty

Rozmery

V závislosti od projektu

Po individuálnej konzultácii sú k dispozícii špeciálne verzie a špeciálne rozmery.

Kontakt

Naše obchodné kontakty Lesjöfors koordinujú všetky vaše kontakty v rámci našej organizácie a tým racionalizujú váš proces nákupu.

Ďalšie informácie

Súvisiace produkty