Lesjöfors Springs Slovakia s.r.o

Lesjöfors Springs Slovakia s.r.o

Tehelná 655/25

SK-907 01 Myjava
Slovensko
Telefón: +421 346 212 975
Fax: +421 346 212 036

Lesjöfors Springs Slovakia bola založená v roku 1991 pod názvom Centrum B a od roku 2013 je súčasťou skupiny Lesjöfors.

Kľúčovou kompetenciou je výroba technicky náročných pružín tvárnených za studena, a to skrutných a dvojskrutných pružín, tlačných a ťažných pružín a tvarovaných dielov podľa požiadaviek zákazníka. Lesjöfors Springs Slovakia je lokálnym kontaktným partnerom pre zákazníkov na Slovensku pre celé portfólio výrobkov skupiny Lesjöfors.

V spoločnosti v Myjave pracuje okolo 50 zamestnancov. Spoločnosť je vybavená najmodernejšou CNC technológiou na výrobu pružín a všetky procesy sú riadené v súlade s implementovanými normami kvality.

Spoločnosť je držiteľom certifikátov systému manažérstva kvality v odbore výroby výrobkov z drôtu a pásovej ocele podľa normy IATF 16 949 a systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 14 001 certifikačnej spoločnosti TUV SUD Slovakia s.r.o.

Lesjöfors Myjava je globálnym dodávateľom pružín pre zákazníkov z automobilového priemyslu, zdravotníctva, zbrojárskeho priemyslu a iných priemyselných oblastí.

Zobrazenia