Gāzes atlikumu pārvēršana elektroenerģijā

Emisijas samazinās, ja gāzes tiek pārvērstas elektroenerģijā. Lesjöfors ir izstrādājis īpašu štancētu un liektu detaļu ar sarežģītu ģeometriju, kas pilda izšķirošu funkciju.

Izmantojot revolucionāro Zviedrijas vides tehnoloģiju uzņēmuma “Swedish Stirling” (iepriekš zināms kā “Ripasso Energy”) izstrādāto Stērlinga dzinēju, Āfrikā paredzēts īstenot līdz šim vērienīgāko “Waste-to-Energy” (atkritumu pārstrāde elektroenerģijā) projektu. Oglekļa dioksīda emisijas strauji samazinās, ja gāzes atlikumi tiek pārvērsti elektroenerģijā.

“Swedish Stirling” ir Zviedrijas “tīro” tehnoloģiju uzņēmums, kas tika izveidots 2008. gadā ar mērķi turpināt pilnveidot Stērlinga dzinēja nesalīdzināmo spēju pārvērst termālo enerģiju elektroenerģijā. Uzņēmuma izstrādātais Stērlinga dzinējs spēj apstrādāt dažāda veida kurināmo. Uzņēmuma visjaunākais produkts PWR BLOK 400-F nodrošina efektīvu rūpniecisko atkritumu un gāzu pārvēršanu elektroenerģijā.

Liekto presēto izstrādājumu liela apjoma ražošana

Pirms dažiem gadiem “Swedish Stirling” uzsāka projektu sadarbībā ar Lesjöfors Värnamo, kad bija nepieciešams turpināt pilnveidot Stērlinga dzinēju un izveidot prototipus jauniem virsmas palielināšanas komponentiem. Virsmas palielinātāji nodrošina efektīvāku karstuma absorbēšanu dzinējā, vienlaicīgi pazeminot izplūdes temperatūru. Ikvienā Stērlinga dzinējā tiek izmantoti vairāki virsmas palielinātāji, kuri pilda izšķirošu funkciju. “Swedish Stirling” bija nepieciešami komponenti, kas būtu izgatavoti no karstumizturīga materiāla un būtu izturīgi pret ekstrēmām temperatūrām, kā arī pielietota efektīva ražošanas metode.

Pēc vairāku mēnešu intensīva darba un vairāku prototipu pārbaudes tika izstrādāts vēlamais risinājums – presēts izstrādājums no optimāla materiāla, ko bija iespējams ražot Lesjöfors Värnamo ražotnē, izmantojot vairāku pakāpju iekārtu.
“Sadarbības ietvaros Lesjöfors lieliski spēja izpildīt mūsu vēlmes, turklāt tā augsti kvalificētais personāls spēja nodrošināt kvalitatīvu un rentablu produktu izstrādi. Lesjöfors mums ir bijis svarīgs sadarbības partneris, vēl jo vairāk, ņemot vērā uzņēmuma plašo kompetenci un lielisko komandas darbu,” norāda “Swedish Stirling” inženieris – konstruktors Kristians Jensens.

Milzīgi ieguvumi apkārtējai videi Dienvidāfrikā

“Swedish Stirling” ir parakstījis nodomu protokolu ar “Glencore”, paredzot uzstādīt uzņēmuma ražotnē Dienvidāfrikā daudzus PWR BLOK komponentus. “Glencore” ir viens no pasaulē vadošajiem uzņēmumiem, kas darbojas ieguves rūpniecības jomā. “Swedish Stirling” izmantos no ražotnes gāzēm iegūto enerģiju un ražos elektroenerģiju, ko “Glencore” apņemas iegādāties. Paredzams, ka oglekļa dioksīda emisijas pēc komponentu uzstādīšanas samazināsies par līdz pat 476 000 tonnām gadā. Šis ir lielākais šāda veida projekts, kas jebkad ir ticis īstenots Āfrikā. Vienlaicīgi tā ir iespēja parādīt, ka šī tehnoloģija darbojas arī plašā mērogā.

“Nodomu protokola parakstīšana ar “Glencore” ir liels solis uz priekšu. Tas liecina par to, ka PWR BLOK ir optimāls risinājums, lai maksimāli izmantotu no gāzēm iegūtās elektroenerģijas potenciālu gan izmaksu, gan vides aizsardzības ziņā. Ir svarīgi cieši sadarboties ar apakšuzņēmējiem, lai sniegtu inovatīvus risinājumus un visaugstākās kvalitātes produktus. Lesjöfors ir viens no mūsu vissvarīgākajiem piegādātājiem, kas, ņemot vērā tā milzīgo apņēmību un kompetenci, ir sniedzis būtisku ieguldījumu mūsu produkta pilnveidē. Mēs ceram uz ilgu un ciešu sadarbību,” norāda “Swedish Stirling” izpilddirektors Gunārs Larsons.

Plašas zināšanas un ilggadēja pieredze

Lesjöfors ieņem vadošās pozīcijas presēšanas un štancēšanas tehnoloģiju jomā. Ņemot vērā plašās tehnoloģiskās iespējas, iespējams piemeklēt optimālo ražošanas metodi neatkarīgi no tā, vai nepieciešams izgatavot tikai dažus komponentus vai vairākus miljonus komponentu. Ražošanas process aptver gan produktu konstruēšanu un izstrādi, gan pašu ražošanu.

Lesjöfors Värnamo ražotnes produktu izstrādes komanda ar tehnisko tirdzniecības speciālistu Pär Hämäläinen un aprīkojuma izstrādātāju Roland Nielsen priekšgalā ir gandarīti un lepni par dalību šajā procesā:

“Esam gandarīti par iespēju iesaistīties tik aizraujošā attīstības projektā, kas spēj sniegt apkārtējai videi tik daudz pozitīvu ieguvumu. Pateicoties mūsu plašajai pieredzei sarežģītu formu izveidē, efektīvajām ražošanas metodēm un zināšanām par izstrādājumu materiāliem, spējām sniegt ieguldījumu nākamās paaudzes elektroenerģijas ražošanas sistēmas izstrādē,” skaidro Pär Hämäläinen.

Saistītie pētījumi

Saistītie pētījumi

Saistītie pētījumi