Lesjöfors tehostaa yritysvastuutyötä uusilla viiden vuoden tavoitteilla

Lesjöfors on ollut vahvasti mukana ettisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun alalla monia vuosia ja tiiviissä yhteistyössä omistajayhtiömme Beijer Alman kanssa. Konserni asettaa nyt uusia tavoitteita seuraavalle viiden vuoden jaksolle ja keskittyy entistä enemmän kestävään kehitykseen.

Karlstad, Ruotsi – Lesjöforsilla on pitkän aikavälin strategia kannattavan kasvun saavuttamiseksi. Kestävä kehitys on tärkeä osa tätä strategiaa. Koko Beijer Alma -konserni, jossa Lesjöfors on mukana, on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen. Siinä olemme sitoutuneet noudattamaan kymmentä kestävän kehityksen perusperiaatetta.

Konsernissa tehdään paljon ympäristön eteen

Pääosa Lesjöfors-tuotantoyksiköistä on sertifioitu ISO 14001 -standardin (ympäristö) ja ISO 9001 -standardin (laatu) mukaisesti. Suurin osa niistä toimii myös autoteollisuuden IATF 16949 -standardin mukaisesti. Jokaisella yksiköllä on omat ISO 14001 -standardiin perustuvat yksityiskohtaiset tavoitteensa ja toimintasuunnitelmansa, joita ne jatkuvasti seuraavat. Alla on Lesjöfors-yhtiöiden saavuttamien tavoitteiden valikoima:

Lisää sähköautoja – sisäinen auto-ohjeistus kannustaa työntekijöitä valitsemaan sähköauton tai hybridiauton.

Vähentynyt paperinkulutus – Lesjöfors Tinglevissa, Tanskassa on ottanut käyttöön digitaalisen laskutuksen ja muut digitaaliset hallinnolliset rutiinit vähentääkseen paperin määrää.

Energiatehokkuustavoitteet – Ruotsin Lesjöfors Banddetaljer on asentanut uusia, tehokkaampia sulatusuuneja, joilla on myös pienemmät ympäristövaikutukset ja vähäisempi energiankäyttö.

Jätteiden käsittelyrutiinit – & Saksan SP Federnwerkovat on kehittänyt jätteenkäsittelyä ja investoinut uusiin ympäristöasemiin kemikaalien käsittelyn helpottamiseksi.

Tehokkaampi energiankulutus – Lesjöfors Latviassa on tehnyt energiatarkastuksen ja laatinut suunnitelman energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Yhtiö on myös tehostanut maakaasun käsittelyä, mikä on tärkeä askel päästöjen vähentämisessä.

Puhtaampi ilma – Kiinan Lesjöfors on investoinut optimoituihin tuotantotiloihin toimintansa yksinkertaistamiseksi. Yritys on myös asentanut uusia käsittelylaitteita, jotka ovat parantaneet ilmanlaatua laitoksen sulatusuunien lähettyvillä.

Entistä parempi riskianalyysi – John While Springs & Solutions Aasiassa parasti tulostaan vuoden 2018 riskianalyysissä lähinnä kemikaalien hallinnan osalta.

Sosiaalinen sitoutuminen – Tanskan Bröndbyssä sijaitseva Lesjöfors, yhdessä paikallisen työkeskuksen kanssa, tarjoaa harjoittelupaikkoja työttömille tutustuttaakseen heidät teollisiin työpaikkoihin.

Uudet tavoitteet hyvin ankkuroituna paikallisessa liiketoiminnassa

Vuonna 2019 Lesjöfors on aloittanut uusien vastuullisuustavoitteiden asettamisen vuosille 2019-2023. Uudet tavoitteet ovat entistä kunnianhimoisempia, ja ne ankkuroidaan hyvin jokapäiväiseen toimintaan. Siksi kaikki tuotantolaitokset ovat syvästi mukana prosessissa. Kyselyssä yksiköt ovat tunnistaneet tavoitteet, tärkeimmät parannuskohteet ja tarvittavat investoinnit näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lesjöfors-konsernin laatu- ja ympäristöpäällikköPeter Rosenqvistkommentoi prosessia:
”Vastaukset analysoidaan tulevina kuukausina nykyisten määräysten valossa sekä asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan vaatimusten mukaan. Keskitymme näihin kysymyksiin ja teemme osamme vähentääksemme alamme negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan.”

Lesjöfors esittelee uudet vastuullisuustavoitteet lokakuun loppuun mennessä.

Lesjöfors AB

Lisävälineet

Puristinten ja puristinosien tuotanto