Toimitusjohtaja näkee valoisan tulevaisuuden

Vuoden 2017 jälkipuoliskolla alkanut orgaaninen kasvu jatkuu entisestään vuonna 2018. Lesjöfors-konsernin toimitusjohtaja Kjell-Arne Lindbäck antaa lyhyen vuosikatsauksen ja katsoo kohti tulevaa.

Karlstad, Ruotsi – Kaikille Lesjöfors-yhtiöille on ominaista pyrkimys hyödyntää hyvän markkinakehityksen mahdollisuuksia. Olemme pystyneet laajentamaan tuotantokapasiteettia heikentämättä toimitusten laatua, ja tehokkuuttamme parannetaan jatkuvilla investoinneilla ja päivitetyillä prosesseilla.

Jatkuvan kasvun menestystekijät

Lesjöfors on ainutlaatuinen siinä mielessä, että olemme onnistuneet monien vuosien ajan kehittymään vahvasti. Seuraavat syyt ovat päätekijöitä menestykseemme:

  • koko konsernimme motivoitunut yrittäjähenkinen henkilökuntamme tuotannossa ja myynnissä
  • pienen mittakaavan toimintatapamme keskittyy ydinprosesseihin, jotka tuottavat lisäarvoa myynnin ja valmistuksen kautta
  • hajautettu rakenne, jossa jokaisella tuloskeskuksellamme on vastuu ja valtuudet, ja osaavat toimijamme
  • käyttämämme uusin mahdollinen teknologia ja investointihalukkuutemme

Lesjöfors-konsernin puolesta toivotan kaikille rentouttavaa kesää!

Kjell-Arne Lindbäck
Toimitusjohtaja

Lesjöfors AB