Lesjöfors status gällande Covid-19

Effekterna av utbredningen av Covid-19 på individer, samhälle och näringsliv saknar motstycke.

Lesjöfors agerar med fokus på:

  • att skydda våra anställdas hälsa och säkerhet genom att minimera spridningsrisker mellan våra anställda,
  • härigenom bidrar vi även till att minska smittotillfällen i samhället,
  • samtidigt som vi försöker bibehålla vår produktion för att säkerställa våra kunders och leverantörers verksamheter och i förlängningen våra medarbetares anställningar.

Daglig översyn och analys av ledningen

Lesjöfors ledningsgrupp ser dagligen över situationen för alla våra bolag och agerar utifrån det. Åtgärderna omfattar reseförbud, begränsad tillgång till anläggningar, strikta hygienprotokoll, ändrade skiftformer och andra åtgärder för att minska kontakten mellan anställda, t.ex.

Nedan listar vi vår status när det gäller effekterna av vår grupp och vi kommer att uppdatera informationen regelbundet.

STATUS PER DEN 22 SEPTEMBER 2020

  • Produktion och leveranser sker i de flesta tillverkningsanläggningar.
  • De flesta av våra bolag är åter tillbaka i full bemanning och produktion.
  • Alla försäljnings- och supportfunktioner fungerar.
  • Ökad frånvaro vid vissa produktionsanläggningar, främst på grund av skolnedläggningar. Uppgifter har ordnats om. Ingen betydande inverkan på den planerade produktionen.
  • Ett fåtal kunder och leverantörer har aviserat tillfälliga nedläggningar, främst inom fordonsindustrin. Säkerhetslager finns på plats för både färdiga varor och råvaror. Vi ser liten påverkan på den planerade produktionen.

Om det påverkar leveranserna kommer vi att meddela kunderna individuellt.

Ola Tengroth, VD

Lesjöfors AB

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Klicka ”Okej” för att fortsätta samt ge ditt samtycke. Mer information om cookies hittar du i vår Privacy Policy.