Moderniserad ytbehandling ger många fördelar

2009-04-09 En investering i ny utrustning för ytbehandling av

Lesjöfors Fjädrars anläggning i Lesjöfors har moderniserats med en ny maskinpark för ytbehandling. Utrustningen medför att större volymer kan hanteras på kortare tid. Inga legoarbeten behöver läggas ut på underleverantörer, vilket gör att företaget har kontroll på kvaliteten i hela processen. En annan kvalitetshöjande åtgärd är streckkodsavläsningen av tillverkningsorder, vilket minimerar risken för felmärkning.

Mindre spill ger miljövinster
I samband med installationen av den nya utrustningen, passade man även på att uppdatera appliceringsutrustningen för färgpulvret.

- Moderniseringen innebär effektivare användning av färgen och därmed mindre spill, vilket får positiva konsekvenser både ur miljö- och resurssynpunkt, säger Erik Everbrink, ansvarig för kvalitet och miljö på Lesjöfors Fjädrar.

Den utökade kapaciteten är vältajmad, eftersom Lesjöfors Fjädrar nu upplever en ökning i orderingången för eftermarknaden för bilar.

BP

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.