Oljerigg

Lesjöfors står bakom ett effektivt verktyg som används inom oljeindustrin. Beställaren, ett norskt bolag, förlorade både tid och pengar på att borrkronan ofta gav vika för hårda bergarter. Lesjöfors har arbetat fram en kraftfull lösning på problemet.

Det norska företaget förlorade både tid och pengar på att borrkronan ibland gick sönder när den träffade hårda bergarter i samband med borrning.

Lesjöfors fick i uppdrag att ta fram en specialverktyg som skulle minska belastningen när borrkronan kom i kontakt med hårda bergarter. Lösningen blev ett antal slitstarka och kraftfulla fjädrar som kompenserar det tryck som uppstår när borrkronan möter extremt motstånd.

Men det fanns ett bekymmer. Och det var den höga temperatur som uppstår i samband med borrning och som påverkar fjädrarnas egenskaper. Lesjöfors fick arbeta fram ett material som skulle klara de extrema temperaturförhållanden som råder i samband med oljeborrning.

Numera kan vår norska samarbetspartner arbeta obehindrat på oljeriggen. Processen har med hjälp av vår lösning blivit ännu mer effektiv och det har hittills inte uppstått liknande problem.

Vår ambition har hela tiden varit att skapa en så effektiv lösning som möjligt, både för oss och för vår samarbetspartner. För oss är det av största vikt att våra lösningar håller högsta kvalitet, att de alltid levereras i tid och att vi hela tiden underhåller våra produkter. Det utgör grunden för vår verksamhet.

Problem på oljeplattform - Lesjöfors löste det!
Referenser
Kontakta mig
Namn:
e-post:
Telefon:
Text:
Land:

Ditt land:
Skriv texten i bilden nedan:
The CAPTCHA image
The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.